Krasny yar Krasnoyarsk – Timișoara Saracens

01-04-2017 13:00 - 15:00

Sâmbătă, 1.04.2017, Ora, 13:00
Krasny yar Krasnoyarsk – Timișoara SaracensChallenge Cup